Ontstaan

Het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis is in 1947 gesticht, maar had al in 1903 een voorloper die tot 1913 functioneerde. Op initiatief van de Culturele Commissie van Oost-Vlaanderen kwam het Verbond tot stand. Hierbij waren vooral Prof. Dr. Jan Dhondt en Dr. Marcel Grijpdonck, inspecteur voor Culturele en Sociale aangelegenheden, de grote stimulators.

Uiteindelijk maken negen Kringen deel uit van het Verbond:

 • Het Land van Aalst
 • Deinze en de Leiestreek
 • Het Land van Dendermonde
 • Gent
 • Het Meetjesland
 • Oudenaarde
 • Ronse en het Tenement van Inde
 • Het Land van Waas
 • Zottegem

Doelstellingen

In 1986 werd het Verbond een volwaardige VZW en werden de statuten van 1949 aangepast. In artikel 2 werden de doelstellingen als volgt omschreven:

 • Nauwe en bestendige banden smeden tussen de kringen die zich in Oost-Vlaanderen bezighouden met de oudheidkunde en de geschiedenis, met inbegrip van o.m. de kunstgeschiedenis, het archiefwezen en hun respectieve hulpwetenschappen.
 • Haar leden steunen in hun streven naar het behoud van het archeologisch, historisch en artistiek patrimonium in Oost-Vlaanderen.
 • De werkzaamheden van haar leden bevorderen door het inrichten van een tweejaarlijks congres, dat in 1999 vervangen werd door een jaarlijkse bijeenkomst, telkens bij een andere kring, en het toekennen van een aanmoedigingsprijs, de Fr. De Potter – J. Broeckaertprijs.
 • Optreden als verbindingsorgaan tussen de officiële instanties en haar leden. Het Verbond erkent de volledig autonomie van haar leden. Deze laatste verzekeren hun eigen beheer en publicaties.
 • De verdeling van de subsidie, toegekend door de Provincie Oost-Vlaanderen.