Aangesloten Kringen

Geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst

http://www.hetlandvanaalst.be/

Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek

http://www.dunsa.be

Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

http://www.oudheidkundigekringdendermonde.be/

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

www.mgog.be

Historisch Genootschap van het Meetjesland

http://www.appeltjes-meetjesland.org/

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde

http://www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/Archief/Geschied_en_Oudheidkundige_Kring/

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde

www.gokrti.be

gokrti@gmail.com

KOKW ANNALEN.jpg

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

www.kokw.be

Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde